Yaz Ortası Yeni Enerji Konferansları

Yaz Ortası Yeni Enerji Konferansları

(Tebliğlerin birbiriyle ilişkili olmalarından dolayı arka arkaya okunması konubütünlüğünü sağlayacaktır)

Tobiasın Mesajı – 14 Temmuz 2006

--0-- Gayya'nın duvarları
--0-- Denge, Dengesizlikler ve Yeniden Dengelenme
--0-- Dünyadaki varlığımın unsurları
--0-- Beden
--0-- Zihin
--0-- Ruh
--0-- Gnost (Yaratıcı Biliş)
--0-- Ault(Atlantis) Dönemi

Kuthuminin Mesajı – 15 Temmuz 2006

--0-- Birinci Kitap
--0-- İkinci Kitap
--0-- Üçüncü Kitap
--0-- Dördüncü Kitap
--0-- Gnost ile zihinsel olmanın çözüm için getirdikleri arasındaki fark ve sorun olarak atfettiklermizin salınması işlemi
--0-- İletişimin önemi

Adamus Saint-Germainin Mesajı – 16 Temmuz 2006

--0-- Adamus'un Vazifesi
--0-- Fes Kırmızısı meclisi
--0-- Alan üyeleri üniversitesi
--0-- Fes Kırmızısı Alan Enerji Şirketi
--0-- Yapısallığın nasıl bir model olması gerektiğine dair (Hedefi sonsuzda her an dinamik bulunduğu ortamın bilgisine sahip)
--0-- Alan üyelerinin özellikleri

* Bayrağın Yolu, Sizinle, Kendinizle başlar.
* Fes Kırmızısı Düzeninin Bayrağı’nın Yolu, aynı zamanda Yaratıyla da ilgilidir, ve yaratının dört unsuru vardır.
* Ve, Fes Kırmızısı Düzeninin Bayrağı’nın Yolu, aynı zamanda Yaşamdır.
* Dünya üzerindeki Fes Kırmızısı Düzeninin Bayrağı’nın Yolu – dördüncü kategori – aynı zamanda öğretmenlerle ilgilidir.

Kaynak: www.crimsoncircle.com