Temeller Önsöz

Bugün,
       sınırlayan,
       yargılayan
       beklentileri olanlar,
       olayları geniş bir perspektiften göremeyenlerin,
       olayları geniş bir perspektiften göstermeyenlerin,
       olayların etkileşimlerini birbiriyle ilişkilendiremeyenlerin,
       olayları tahkik etmeyenlerin,
       hedefi belirsizlerin, çok fazla ayakta kalamayacağı,
       bizden olanlar bize gelsin diyenlerin,
       kendisini unutup diğerlerine hakkı gösterdiğini iddia edenlerin fazla yaşam sürmeyeceklerini,
       geleni kendi filtrelerine göre ayrıştırıp olayı farklı sunanları
       okumak zor olmamaktadır, kisveler her yerde gözükmektedir.
       Oku kitabını, bugün üzerine hesap görücü olarak nefsin sana yeter.
       Oku kitabını! Bugün hesap görücü olarak sen kendine yetersin.
   
   Bu dünya hayatı için illüzyon deniyor
      peki neye göre, kime göre
      yaşamda ölünce birisi dünya hayatı boş deniyor
      peki bu nasıl bir boşluk/yokluk/adem ki
      bir hakikati fark ediyor?
      bu nasıl bir illüzyon ki insanlar
      şuur tatbikatı yaparak bilinçlenip
      tekamül ediyorlar,
      yanılsamadaki bilgelik nedir?
      
     
Temeller

maddeveruh