Tebliğ

Beşer benliğinize ve beşer koşullarınıza gösterdiğiniz direnç, karmaşaya ve kim olduğunuzu unutmanıza neden olan şeylerden biridir. Burada inanılmayacak kadar basit fizik (kuralları) iş başında, çünkü öyle bir parçanız var ki - o ilahi irade yasalarına uygun olan parçanız, ruhsal varlığınız, yüksek bilinç varlığınız – şu anda bile direniyor, Beşer koşulları dediğiniz şeye direniyor. Bir kısmınız diyor ki, "Ama ben, 3B gerçekliğindeki 'kendim' denen şeye tümüyle teslim olursam, o zaman gerçekten kaybolurum", ve işte bu, kaybolmanıza yardım eden şeyin ta kendisidir. Biz bir kademeyiz. - Tobias