Soğuk füzyon yeni enerji kaynağımıdır

SORU: Ben, soğuk füzyonun bir güç kaynağı olup olmayacağını, olacaksa ne zaman olacağını bilmek istiyorum.

KUTHUMİ LAL SİNGH: Bu daha çok Saint Germain’e yöneltilecek bir soru, ama onun yokluğunda ben yanıtlamaya çalışayım. O bir sıçrama tahtası, yani nihai sonuç olmayacak. Potansiyele sahip ama, aslında daha da verimli ve güvenli bir enerji biçiminin keşfine yol açacak.

Ben, Kuantum Sıçraması sırasında söylenenlere eklemede bulunayım. Öne çıkacak birkaç yeni enerji kaynağı olacak. Ve bunlar ortaya çıktıkça dünyayı sallayacaklar – iyi anlamda ve zorlayıcı anlamda – çünkü şu an Dünya’daki kuruluşlar tam anlamıyla Eski Enerji ya da fosil yakıtı kaynakları üzerine kurulu. Ekonomiden tutun da, yaşam tarzlarına, dağıtım sistemlerine kadar herşey bu Eski Enerji biçimleri üzerine kurulu. O nedenle, değişime bir direnç olacak, ama değişim yolda.

Biz… bu noktada bir kontrol etmem gerekiyor… enerji kaynaklarıyla ilgili, bir olasılıkla gelecek”Tobias’a sor” oturumunda, daha çok konuşulacak, ama şunu söyleyelim, soğuk füzyon bir sıçrama tahtasıdır.

Bu noktada bir başka gözlemimiz daha var, bu soruyla doğrudan bağlantılı değil ama Eski Dünya ve Yeni Dünya ile ilgili. Sizlerle, ilerde daha çok sözünü edeceğimiz bir şey paylaşacağım. En büyük bağlantılardan ve en büyük… ben buna kapı diyeceğim, kapılardan biri hakkında. Kapılar hepinize tanıdık. Kapılar, açıklıklardır. Kapılar, enerjiyi hareket ettirme ve değiştirme yollarıdır. Ve ben, alçakgönüllü fikrime göre diyeceğim ki, Eski Dünya ile Yeni Dünya’nın en güzel yollardan yeniden birleşmesine izin verecek kapı, iş dünyası olacaktır. Dünya üzerindeki iş dünyası – Eski Enerji Dünyasındaki.

Yeni Dünya’dan gelen ve sizlerden gelen birçok yüksek bilinç anlayışları Eski Dünya’da kendini bu kapı sayesinde tezahür ettirecek. Biz örneğin din enerjisinin değişimi nasıl engellediğini gördük – hem de bile bile. Dinler, çok durağan ya da çok hareket-etmeyen bir enerjidir. Hükümetler, onların enerjisi kendi içinde dönüp durur. Dışarıya genişlemez, bu nedenle de değişim getirmek açısından çok zor bir kapıdır. Şimdi biz bu türlü şeylerin hepsini sayabiliriz. Eski Dünya ile Yeni Dünya arasındaki seçim kapısıyla Dünya’daki insanlara daha yüksek bilinç anlayışlarını, ve en sonunda da”Ben Ben’im” prensibini getirebilmenin yolu, iş dünyasından geçiyor.

Şimdi, ben bunu söyleyince birçoğunuz korkuyla siniyor, çünkü iş dünyasının çok”insandan-götüren” bir şey, yalnızca fazlasıyla kendine odaklanmış bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Dünya’ya zarar verdiği için, ve başka şeyler için de iş dünyasını suçluyorsunuz, ve bu bir dereceye kadar çok da doğru. Ancak şu anda Dünya üzerinde, enerjinin iş dünyasında hareket ettiğini fark etmiş olan yeterince aydınlanmış insan var. İş dünyasında sürekli bir büyüme ve gelişme arzusu var – gerçi bazen saplantılı bir biçimde – ama en azından büyümek ve genişlemek arzusu hep var. Bazen bu arzu yalnızca şirketin çıkarına odaklanıyor ama, en azından işe bir hareket kazandırıyor.

Şu anda Dünya’nın her yanında aydınlanmış varlıklar iş dünyasına dönüyorlar ve onu, yıllardır üzerinde konuştuğumuz tüm bu şeylerin daha yüksek bilinç anlayışını buraya getirebilmek amacıyla bir kapı olarak kullanıyorlar, çünkü bunlar iş dünyası kanalıyla gerçekleştirilebilir.

(Örneğin) Şu anda çevre ve çevreyle ilgili yapılanlar hakkında bir farkındalık sağlamak konusunda belli bir etkiye sahip olan Greenpeace gibi bir grubu ele alın. Hatta bu Dünya’yla bile ilgili değil de, daha çok çevrenin insanlarla etkileşimi hakkında. Ama Greenpeace gibi bir kuruluş bile ancak buraya kadar gelebildi, ve ben şimdi belki de açıklanmaması gereken bir şeyi açıklayacağım, ama onlar iş dünyasına girdiler. Sessizce – çok sessizce – dünyanın birçok yerinde iş dünyasına katılmaya ya da ticari kuruluşları satın almaya başladılar. Ve bunlar bilinçli işler, ve”yeşil” işler, başka insanlara saygı gösteren ve Dünya’ya saygı gösteren işler olacak. Bu işlerden gelecek kazançları, bilinci getirecek, barışı getirecek, yeni okulları getirecek şeyleri desteklemeye harcamak üzere bu işlere giren insanlar var. Dünya’daki yeni okulları iş dünyası getirecek, hükümetler değil.

Böylece sevgili alan üyeleri, derin bir nefes alın. İşle ilgili eski inançlarınıza bir göz atın. O, enerjiyi hareket ettiren ve aslında Eski Dünya ile Yeni Dünyayı birleştirecek olan kapıdır. Iş dünyası, artık büyük savaşların olmasına izin vermeyecek. Bir noktada verdi, savaşları destekledi. Ama şimdi, dünyanın her yanında çıkarını düşünüyor ve savaşları göze alamaz. Böylece iş dünyası denen bu şey kanalıyla Eski Dünya ile Yeni Dünya da biraraya gelebilir. Teşekkür ederiz.