Sentez edilen bilgiler...

Varolan varlık yükselirken hız kazanır. Hız tasarruftur. Yükselmek tasarruf etmektir. Varlığın odaklandığı nokta kendini ifade ettiği noktadır. Varlık veçheleri arasında gider gelir. Bu yolculuklar esnasında içinde bulunulan alanın enerji seviyesi ile alakadardır. Enerjinin varlıklar tarafından kullanımı varlığın bilgisiyle doğru orantılıdır. İşte bu bilginin/enerjinin transferinde oluşan hallerde varlık eski zamanda oluşturmuş olduğu veçheleri ile karşılaşabilir. Bu bir potansiyeldir. Eğer varlık eski bir veçhesi ile karşılaşmak istemiyorsa /seçim yapmak/ enerjisinin kullanım düzeyini belli bir kıvama getirmesi gerekir. /Maya tutmasını öğrenmek/ Bu durumda önceki veçheleri ile karşılaşma oranı düşer. Böylece elindeki, halihazırdaki potansiyeli kendi ihtiyaçlarını keşfetmede, yolculuğuna nisbi olarak genişlemiş bir şuur hali ile kaldığı yerden devam eder. Bu öyle bir yolculuktur ki varlık çeşitli enerji alanları ile çevrilidir. Bu enerji alanları bir tesir yaymaktadır. Bu tesir alanları aynı zamanda bir potansiyeldirler. Bu alanların kullanımı herkese açıktır. Her varlık bu potansiyelleri deneyimleme imkanına kavuşamaz sebebi farklı bir zaman enerjisinde oluşundan kaynaklanır. Ancak herkese açık olan bu alanların yaratttığı etkiler her kesimi ilgilendirir bilgilendirir. Varlık ister farkında olsun ister olmasın. Genelde ilgisiz kalan varlıklar bu potansiyellerin yarattığı etkileşimleri veya olayların dilini daha yavaş zamanda deneyimlerler. Farklı zaman enerjilerinde, bulunmanın çeşitli halleri vardır. Halinizin ıstıraba dönüşmesi bile bir zilin çaldığının göstergesi olabilir. Bu zil varlığın kendisinden kendisine çaldığı bir bilgi verme yöntemidir. Biz bir kademeyiz.