Metatron Yükselişin Matriksi

Ruhsal planların verdiği bilgiler her zaman kıyasa açıktır. Yapmanız gereken çıkan tesirleri takip etmektir. İlahi nizam ve Kainat kitabında son dönem dünya durumu ile bu gelen bilgiyi kıyaslıyoruz. Orada ifade edilenlerin bir kısmını teyit eden bilgiler bulunmaktadır.

Selamlar üstadlar, herbirinizi bu üstadlığın beslenen enerjisi ile sarmalıyoruz. Herbiriniz bu yükseliş yolunda gerçek bir üstadsınız. Bizim amacımız olayları biraz daha ilham verici ve açık bir hale getirmektir. Tabi her zaman bunu yapmak için size ihtiyaç vardır. Sizler kutsal ve özgün varlıklarsınız. 

2013'e bağlı olarak başlayacağız. bu yıl gerçekten hayırlı bir yıl. Size empati yaparak hala taşımış olduğunuz korkularınızdan bahsedeceğiz. Öncelikle gezegeniniz kendi yükselişini tamamladı. Sizin vasıtanızla gerçekleşti. Ancak bir konuya açıklık getirmek istiyoruz dünya gezegeninin mezuniyeti ile ifade edilen olgu dünyanın 12 boyuta genişlemesidir. Bu durumda bu olay beşeriyetin yükseldiği anlamına gelmez. Yeni dünya yeni faydalar taşımaktadır. Enerjetik ızgara vasıtasıyla genişlemiş bir yapıda beşeriyet kendi asıl doğasının çok boyutlulukla beraber daha fazla farkındalığına sahip olacaktır.

Edgar Cayce size bundan bahsetmişti. Beşeriyet bu yeni zamanda gelişmeye devam edecek ve öyledir. Beşeriyet gelişecek ve vites değiştirecektir. Yeni dünya, kova çağının dönüştürücü tesirlerinde , beşeriyetin dönüşümünü gerçekleştirmesi için gerekli aletleri sunacak. Sizin rolünüz bu bilgiyi deneyimleyip tezahür ettirmektir. 

Beşeriyetin yükselişi

Beşeriyetin büyük bir çoğunluğu dünya üzerinde büyük bir değişiklik görmemektedir. Onlar 22 Aralık 2012'de uyandıklarında "Ne oldu yani şimdi, nedir olmakta olan?" dediler. Hatta bu yolda olduğunu söyleyenler bile bir değişim olmadığını gözlemlediler. Sizden ricamız dünyaya bakın, çevrenizde ne görüyorsunuz? Medyanız hala savaş haberleri, ekonomik çöküş telllallığı, hastalıklardan bahsetmekte. Kısaca resimde üç boyutlu aleminizde kasvet ve kötülükler yolda gezmektedir.

Üstadlar, yükseliş an'da tek bir kalpte meydana  gelir.  (Burayı açarsak bir kişinin bilgiyi şuurunda idrak etmesi yeterlidir) Beşeriyetin yükselişten mezun olabilmesi için biraz daha yıla ihtiyacı vardır. 2038 yılı  çok önemli bir başka vites değişikliğine sahne olacaktır. Bu değişim beşeriyetin gelişiminde inanılmaz bir hızlandırma meydana getirecektir. Bunu daha önceki kanal mesajlarında paylaşmıştık.

Size daha önce söylemiştik, beşeriyetin yükselişi 300 yıl içinde gerçekleşecektir.Tabiki bu yol üzeresiniz. Şunu unutmamak gerekir ki dünyanın yükselişi sayesinde beşeriyetin yükselişi gerçekleşecektir ve dünya 2012’de değişti. Sizin erişebilmeniz için daha fazla hayatın boyutu mevcut. Yeni dünyayı yaratmanız için gerekli aletler sizde mevcuttur. Böylece dualitenin üstadları haline gelirsiniz. Üçüncü boyut, kutuplulukların dualitenin boyutu kaybolmayacaktır. Bu şu demektir dualite size meydan okuyacaktır. Zaten bunun için burada değil misiniz? Ancak siz daha yüksek boyutlarla iş yapabilmeyide öğreneceksiniz, böylece dualiteye uyumu ahengi getireceksiniz. Sizler ilahi varlıklarsınız ve rolünüz burada olmayı seçmektir. Amacınız sorumlu yaratıcı olmayı öğrenmektir

Kendi ilahiliğiniz

Mesajımız size ilahiliğinizden bahsetmektir, ve aslında, işin hakikati, gezegeniniz süreçten geçerken “Yeni dünyanın birinci yılı” ’na ilerledi. Şüphesiz beşeriyet bunu takip edecektir ve yükselecektir. Bunun tezahürü olan yola çoktan girdiniz.

Öyleyse sevgili varlık gezegenin yükselişi gerçekleşti, ve beşeriyette kendininkini tezahür ettiriyor. Hatta 3 boyut içindeki bir sürü beşer varlığı bunu bilmesede gezegen bu dönüşümü gerçekleştirerek yeni bir bakış açısına kavuşacaktır. Zaman korkuların,kuşkuların ve eski enerjinin gitmesine izin verilme zamanıdır. Kuşkuya düşmeyin! 

Sizi temin ederiz ki 2013 yılında yeni bir şafak sökmüştür.. ve bu değişimin güneşidir. Bu tesir yeni dünyanın muhteşemliğine ışığı -bilgiyi- getirir. Sevgili varlık biz muhteşem anlamında ifade ediyoruz. Bu yeni mekan enerjisi arayışçılara yeni yükümlülükler getirerek bilgiyi,neşeyi yansıtmalarını sağlıyor. Bu yansıtma vicdanen makul bir şekilde genişlemeyi sağlarken, yaymış olduğunuz her bilgi parçacığı giderek bu tesir alanında zemin bularak büyüyor. Bu yeni enerjide bu çok hızlı tezahür ediyor. O halde rolünüz yaratım güçleriniz artarken yardımlaşma ve dayanışmayı olabildiğince tezahür ettirmektir.

2013 ve 2014’te ne oldu? sadece yeni bir başlangıç. Bu yeni başlangıç yeni dünyanın kalıbıdır. Dünyanın yükselişi boyutsal enerjilerin genişlemesine ve yeniden gözden geçirilmesine olanak sağladı. Dünya berrak bir alana genişledi daha düşük boyuttan daha yüksek boyuta genişledi.

Size diyoruz ki ŞİMDİ akmanın zamanıdır, zamanın takipçisi olun.  Bu zaman bir çoğunuz için yeniden doğuş zamanıdır. Değişimin zamanıdır. Gezegende yeni bir enerji vardır. Siz yarattınız. Henüz yapılacak çok iş var. Bu zamanı kullanarak rolünüzü bulun.

Çitin üzerinde oturanlar, liderlik yapmak için daha fazla onay vermeye başlıyorlar. Kendi kitaplarını yazıyorlar, içsel sanatçı yanlarını tezahür ettiriyorlar 2013 ve 2014 sizin zamanınız.  Enerji sizi en büyük hayrınız doğrultusunda destekleyecektir.

Bunu ikinci kanadınız olarak alın ve yeni misyonunuza sahip çıkın. Theta frekansı bilincinde meditatif olarak aktif rol alırsanız yeni dünyanın yaratımına katılırsınz. Zaman toplanma, bir araya gelme zamanıdır.

Ben Metatron, ve sizinle hakikatler paylaşıyorum. Sizler sevgililersiniz

ve öyledir.. ve öyle..


Kaynak
Greetings Masters! We encircle each and every one of you with a nurturing energy and with the field of self empowerment, for each of you are truly Masters on your path of Ascension. It is our purpose to offer you inspiration and clarity, but indeed it is once and always requisite that YOU, as a sacred and sovereign BEING, practice discernment with this and any such 'channeled' message.  

We will begin this message regarding 2013, a truly auspicious year, by again emphasizing that addressing the fears some of you may yet have. We will first tell you the Ascension of the Planet did indeed occur. You have made it so. But we want to clarify it is the graduation of the Planet Earth, an expansion into 12 Dimensions that has taken place....not the Ascension of Humanity.  The New Earth now carriers a new benevolent & expanded matrix through the Crystalline Grid that will enable humanity to be more aware of their true nature within multi-dimensionality. 

Your Edgar Cayce has told you that humanity will evolve in this 'new time' and indeed it is so. Humanity will evolve and shift. The New Earth in the Aquarian Shift provides the tools for this transition. Your role is to make it happen ... to create it.

The Ascension of Humanity 

The vast majority of humanity did not see any immediate change on the Earth. They woke on December 22, 2012, and said "What was the big deal?"   

Even those of you on the path, see that no immediate visible change has occurred. We gently ask all of you to look at the world around you for just a moment. What do you see ? Your media outlooks are still reporting war, famine, disasters and predicting economic collapse. And what is broadcast is what is seen in 3d. It is oft full of gloom and doom, is it not? 

Masters, Ascension occurs one heart at a time. It will take a few more years for humanity to graduate. But it begins in 2013. In 2038 another major shift will occur, and this will quicken humanities evolution. We have spoken of this in prior channelings.

As we have told you before, the Ascension of Humanity en masse occurs in some 300 years! And indeed this is on track to  happen. But  it is absolutely the Ascension of the Earth that enables the Ascension of Humanity. And the earth changed in 2012. There are now more dimensions of life available to you. You have the tools in place to co create the New Earth, and to become the masters of duality. The 3rd dimension, the dimension of polarity will not disappear. That means duality will remain the challenge. But it is why you are here. And you will learn to operate in the higher dimensions, and in so doing bring harmony into duality. You are Divine beings and your role here is chosen. Your purpose is to learn how to be responsible 'creators'. 

Own Your Divinity

Our message is to tell you of your Divinity, and to tell you as a matter of fact, as a point of truth, that the planet is now well progressed into  'Year ONE of the New Earth'. Indeed humanity will follow in time, and will also ascend. You are absolutely on track for that to happen.

So Dear Ones, we tell you again the Ascension of the Planet did occur, and humanity has made it so. Even if much of humanity does not recognize it in 3d consciousness, the Earth has indeed changed, graduated into a new paradigm. So it is time to let go of old energy, of doubt & fear. Do not fall into doubt !


We assure you that in 2013 a new sun has dawned... and it is indeed the sun of change. It brings the light of the magnificent New Earth. And Dear Ones, we do mean magnificent. In this new era, it is incumbent upon the seekers to project joy, to project light, for in the expansion to Crystalline Harmonics, every photon of mental light you project is amplified. And this occurs more rapidly in the New Energy. So your roles take on a new benevolence, as your creation powers increase.   

What happens in 2013 and 2014  is the  new beginning. That new beginning is the New Template of the New Earth. The Ascension of the Earth has allowed for the dimensional revision and expansion of the planet. The Earth is expanded to a Crystalline Field, expanded from the 5th to the 12th dimensions.  

We tell you that NOW is the  time to flow, the  time to flower. It will be for many of you a time of rebirth, a time  of change. There is a new energy on the planet. You have created it. There is much yet to do. Use this time to find your roles.

Those of you who have been sitting on the fence, considering taking more committed roles of leadership, writing your book, expressing your inner artistry...2013 and 2014 is your timing.  The energy will support your highest good.
 

So  take your second wind, take on your new missions. It is the role of proactively meditating in theta consciousness to create the new earth. It is a time to gather ! 

I am Metatron, and I share with you these Truths. You are Beloved. 

...And so it is...and it is so.