Genişlemiş Şimdide Olmak


When we expand ourselves – when you feel yourself expanded – and we’re moving into these other dimensions, how does it feel? It doesn’t feel like you’re leaving your body; you’re not astral-traveling. You’re in your body and you’re expanded and you feel that sense of expansion which many of you have experienced on our calls and on our lines. It’s like you’re positioning yourself – you’re mapping yourself – into other realms. As you map yourself and you learn to hold the space of where you mapped yourself while you were alive – that is what is going to determine the potential for your future lives, where you have mapped yourself in this lifetime.

Genişlemiş şimdide olmak bilgi olarak ruhsal tebliğlerde karşımıza çıkmaktadır. Şimdi yukardaki bilginin çevirisini yaparsak
Soru: Kendimizi genişlettiğimizde -kendimizi genişlemiş hissetiğimizde- ve öbür buutlara doğru hareket etttiğimizi, nasıl hissederiz?
Cevap: Bu hal bedeni terk etmeye hiç benzememektedir. Bilakis canlı canlı bedenin içindesinizdir
           Bu haldeyken astral seyahat yapıyor gibi olamazsınız.
           Kendi bedeninizin farkındalığında ve kendinizi genişlemiş olduğunuzu fark edersiniz. Bu genişlemiş farkındalık nereden gelmektedir diye sorduğumuzda, ortak şuur sahasından size doğru akışa geçen fikirleri ve düşünceleri gözlemlersiniz.  Siz gelen bu fikirler doğrultusunda kendinizi yeniden konumlandırırsınız. [
Burada konumlandırma ile bashardan bu konu ile bir alıntı yaparsak "frequency location of the object (titreşim sujenin/nesnenin yerini belirler)  and that is the property of the object. (Bu nesnenin/sujenin bir özelliğidir) If you go to from point a to point b just change the frequency then suddenly stop in a point and start in b point(eğer a noktasından b noktasına gitmek isterseniz birdenbire titreşimi değiştirin böylece a noktasında durur b noktasında harekete devam edersiniz, bakınız ufoların çalışma prensiplerine"] Kendinizi o gelen fikir doğrultsunda o fikri hazmedebilecek -kontrol altına almak - şekilde yeniden cehdetmeye doğru yönlendirirsiniz. Buradan amaç o bilginin hakimiyetini kendinizin sağlayabilmesidir.  Sonuçta kendinizi yeniden konumlandırırken konumlandırdığınız noktada yer tutmaya başlarsınız. Bunu canlı canlı hayatın içinde gerçekleştirirsiniz. İster farkında olun, ister olmayın. İşte bu noktada yeni konumlandırdığınız yer sizi potansiyel geleceğinizi tanımlar. Bu yeni gelecek doğrultusunda hareketinize devam edersiniz. 
 

Bu ifade edilen mekanizmayı dünya üzerindeki her beşer otomatizma tarzında yapmaktadır. Ancak kavram karmaşası taşıyanlar olayları çok komplike, erişilemez olarak ifade etmekten kendilerini geri alamamaktadırlar. Şunu o kisvelere tekrar hatırlatmakta fayda var, küçük bilincin küçük deneyimler getireceğini; küçük deneyimlerin küçük bilinç getireceğini anlatacaksın. Diğer bir anlatımla, kendinizi sınırlarsanız, deneyimlerinizi sınırlarsınız, farkındalığınızı da sınırlarsınız. Farkındalığınızı sınırlarsınız, deneyimlerinizi sınırlarsınız.