Gecenin izlenimleri-16072008

Nefs, varlığın enkarne olduğu alandaki sabitlenme bilgilerinin adıdır. Ancak varlık bu bilgilerle özdeşleşirse nefsaniyet denilen hal ortaya çıkar. Burada sabitlenme bilgileri araç olmaktan çıkarılıp amaç haline getirilmiştir. Nefs, arapça ruhun bir forma -maddeye- üflenmesidir -akışıdır-. Nefsin terbiye edilmesi, ruhun, madde planında bilgisini tezahür ettirmesidir. Madde planındaki aynalar iyi okunmalıdır. Çünkü aynalar değişkendir.Okumak bir olayın sonuçlarını takip etmektir. Takip tahkiki meydana getirecektir. Tahkik, varlığı hedefine götürecek ve nefsin terbiyesi gerçekleşecektir. Nefsin terbiyesi varlığın kulluk vazifesini ifa etmesidir. Ona verilen bilgiyi tezahür ettirmesidir. Bu yolda varlıklar tarafından yapılan seçimler, zaman enerji farklarını meydana getirerek, tek bilgi karşısında kademeleşmeleri meydana getirecektir. Bir varlık bilgisi doğrultusunda çeşitli kademelerin eş zamanlı mensubu olabilir. Bu durum varlık, hakkında hüküm vermeye mani bir durumdur. Varlık ve bağlı olduğu kademeler sürekli olarak bir akış halindedir. Bu durumda nefs terbiyesi varlığın varolan yeni hale kendisini uyumlamasından başka bir şey değildir.

Biz bir kademeyiz.