Durum Değerlendirmesi-2İnsanın içinde bulunduğu tesir sahasını farketmesi önemlidir. Bu durum, kendini gözlemlemekten geçer. Bazen olaylar, varlığın yaptığı seçimlerden dolayı varlıkta bir daralma hissi yaratabilir. Mühim olan bu durumu öncelikle fark etmektir. Fark etmek, öncelikle olayın niyet edilen hali ile oluşmuş olan son halin arasındaki farkları gözlemlemekten geçer. Çünkü olan neydi ve ne oldu? Fikirler insanı daraltıyor mu yoksa genişletiyor mu? Kendi içinde bir taraf pasif kalmayı tercih edebilir. Ve varlık bu durumu sorgulamalıdır. Bana neler oluyor diye?

Madde alemine enkarne olan ruh varlığının yaratıcılığı dahi enerjisiyle doğru orantılıdır. Ruh için enerji bir araçtır. Kendini ifade etme biçimidir. Bir konuda derinleşmek için zaman konsantrasyonu yapmak gerekir. Zaman konsantrayonu bir bilginin farklı veçheler tarafından deneyimlenmesidir. Bunların bir araya getirilip sentezlenmesi bile bir enerji gerektirir. Sentezlemek bilginin hulasasını çıkarmaktır. Özün içindeki özü almaktır. Veya eprövlenmektir. Bu işlem için -özün içindeki özü elde etmek- yükselmek gerektirir. Cehdetmek gerekir. Eğer cehit eksikliği olursa, alınan her besin yeterince değerlendirilemeyeceğinden varlık tarafından sindirilemez. Bilgi fazlalığı beraberinde atıl potansiyeller haline dönüşerek varlığın gelişimine engel olabilir. Bu durumun düzeltilmesi yine bir zaman konsantrasyonu işidir. Zaman bizim için tutucu vasıf özelliği taşır. Ancak o bilgilerin derlenip toparlanması sırasında oluşan hatalar ayıklanmalıdır. Böylece çalışma zamanında kontrol edilebilir bir durum yaratılmış olur. Aksi taktirde kontrol edilemeyen durumlar hafızada gereksiz yer kaplayabilirler. Bu durum tek bir varlık için sorun oluşturmazken aynı hafıza ortamını kullanan varlıklar için genel bir yavaşlamaya sebebiyet verir. İşte bu yüzden her varlığın kendi durumunu defaatle gözden geçirmesi gerekir. Tıpkı herkes evinin önünü temizlerse heryer temiz olur ifadesinde olduğu gibi. Bu durumun düzeltilmesi müteal tasarruf denen durumu meydana getirecektir. Kuranda bu allah'ın insandan tek istediğinin, kulluk vazifesini yerine getirmesinden başka bir şey değildir.

Varlık için zaman konsantrayonu bir takım enkarnayonları meydana getirir. Bu enkarnasyonları arasındaki gidiş ve gelişler varlığı, özün içindeki özü yakalamasını sağlayacaktır. Her oluşum varlığın biraz daha gelişmesine imkan verecektir...Açılan her kapı aynı zamanda tüm kapıları tetikleyeceği için yeni bir oluşumun doğumuna aralık verecektir. Varlık gezgindir. Deryayı gezer ve bulduğunu işler. Kendi kendisini var eder.

Biz bir kademeyiz.