Dış dünya, bireysel ve kollektif şuurun yansımasıdır

Bizler grup bilinci içinde yaşıyoruz ve her gördüğümüz hadise bireysel olarak bizimle ilişkili değildir. Diğer 6 milyar varlıkla buraya enkarne olmuşuz. Bazısı bizim bireysel şuurumuza ayna vazifesi görevi görüyor. Tüm bunların hepsi olayı nasıl yorumladığımızla ilgili. Bundan dolayı ayna olanlar - yansıtanlar - kavramı üzerine konuşursak diğer varlıkların kendi şuurlanmaları ve almaları gereken bilgileri nasıl yorumladıklarıyla alakalıdır. Hakikatte bunlardan hangisinin - aynanın- sizin için ilahi yolu göstermek adına bir önemi yok . Tüm mesele her ne hal ve şart altındayken , sizin ilahi olanın prensiplerinin yaşayan bir temsilcisi olduğunuzu göstermenizdir. Peki bireysel ve kollektif şuur arasındaki farkı nasıl bilebiliyorsunuz ? Ruhsal gelişiminiz esnasında bilgi ile bir oldukça -idraklendikçe - realitede sezgileri gelişmiş bir varlık haline geliyorsunuz.

Kaynak: © 2009 www.iamuniversity. org
Çeviri(MaddeveRuh)