Dengesiz çekim dalgaları içinde sabitlenmek...

Tesirlerin içinde kendi olabilme, varlığını var etme savaşı veren bizler, diğer tesirlerin üzerimizdeki etkilerini görmezden gelemeyiz. Bu tesirler bizim seçimlerimiz ile karşılaştığımız sonuçlardır. Başka bir açıdan besin kaynağımızdırlar, işte biz bu tesirlerle besleniyoruz. Aynı zamanda bu tesirler için bir mekanız. Onların büyümesine ve bizim üzerimizden başkaları üzerinde sürgün vermesini sağlıyoruz. Etrafta konduğu çiçeğin polenlerine aracılık yapan bir arı yok. Arıda biz oluyoruz. Birbirimize taşıdığımız tesirler biz de tıpkı kimyasal bir fenomen gibi etkileşime giriyor. Bunun sonucunda kendimizi bazen iyi bazen kötü diye adlandırdığımız haller içine giriyoruz. Aslında iyi veya kötü diye bir şey yoktur. Varlığın etkileşimde bulunduğu obje ile ilişkisinde tesir alışverişi sırasında oluşan tepkimenin yarattığı hal vardır.

Biz içinde bulunduğumuz duruma daha önce bizde meydana gelen izlenimler doğrultusunda bu hallere isimler takarız. Kendini arayan varlığın ruhsal gelişimi, gün içinde etkileşim içinde kaldığı tesir odakları ile ilişkilerinde alışverişlerini gözlemlemelidir. İlk önce gözlem yapmak şart, olayların üzerimizde yarattığı hissiyat çok dikkatlice gözlenmelidir. Bu ilişkilerin içine çevremizdeki her türlü objeyi, hali, durumu sokabiliriz. Yediğiniz yemeğin sizde bıraktığı hissiyattan tutunda dışınızda gelişen olayların gönderdiği tesirleri yediğinizde bıraktığı hissiyata kadar geniş bir skalada incelenebilir.

Gözlem yapmadığınız taktirde, size etki eden tesirleri fark etmediğiniz için onların sizin üzerinizdeki etkilerini bilmiyorsunuz demektir. Bu özdeşleşme, etkileşim hali, varlığın kendini ifade edemeyen bir başka garip bir yaratığa dönüştürerek erimesine yol açacaktır. Artık kendisi gibi olmayacaktır.. kendisi olmayacaktır... kendisi gibi olmayan gerçekte aslında zannettiğiniz kişi değildir... o "gollum" misali sürekli kendi iç dünyasında savaştadır. o "gollum" birden fazla kişilik taşır içsel bölünmesi ona zarar vermesi kaçınılmazdır.. çünkü bölünen kişilik farklı sözler vereceği için devamlı yalan halindedir..

Yalan halindedir çünkü gollum kişilikleri söz vermiş olduğu şeyleri kendilerinin farkında olmadan aynı zamana çakıştırırlar. Burada zamanda burulmuştur. Bir seçim diğer seçimle çakıştığı için birinin elenmesi gerekir. Elenen seçim dışarıya sizi yalancı, güvenilmez, itibarsız bir duruma düşürerek size başka tesirlerin hücum etmesine neden olacaktır. Tıpkı suyu boşaltılan şişenin içine havanın dolması kadar normal.... Hücum eden tesirler giderek başka bir karaktere dönüştürerek sizi zamanla eritecektir. Tesirleri enerjimiz ile besleyen biziz...

Biz bir kademeyiz.