Kuantum Fiziği, gözlemcinin, gözlemi, gözlemlenene etki eder. Bakınız Çift Yarık deneyi Heisenberg belirsizlik ilkesi. Gözlemlendikçe varlığı fark ediliyor.
Kuran:Mümin 13 -> Huvellezî yurîkum âyâtihî ve yunezzilu lekum mines semâi rızkâ(rızkan), ve mâ yetezekkeru illâ men yunîb(yunîbu).
O (Allah)tır ki, âyetlerini(olayları) size gösterir ve sizin için gökten(şuur alanlarından) rızık(tesir)(rezonans ile) indirir. Bunu münib olandan (Allah'a yönelenden) başkası tezekkür(derin düşünce) etmez (edemez).

Kuran:mümin 14 -> Fed’ûllâhe muhlisîne lehud dîne ve lev kerihel kâfirûn(kâfirûne).
Öyleyse dîni(birleştirici bilgiyi), O'na halis kılarak Allah'a davet edin. Kâfirler(gerçeği örtenler) kerih(tiksindirici) görse de.